Enter your keyword

សហរដ្ឋអាមេរិក

ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួនសិស្សអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង ខណៈដែលសិស្សានុសិស្សកាន់តែច្រើនជ្រើសរើស សហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងដែលពួកគេ ចង់ពង្រីកបទពិសោធន៍ និងបន្តការសិក្សា។ ជាការពិត សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទិសដៅសិស្សអន្តរជាតិ ដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតនៅលើពិភពលោក។

សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសស្មុគស្មាញនិងធំទូលាយ ដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋចំនួន ៥០ បូកនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីដែលជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះ។ វប្បធម៌អាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយគុណតម្លៃនិងប្រព័ន្ធជំនឿគ្រប់ផ្នែកនៃពិភពលោក ហើយតាមទស្សនៈរបស់សិស្សអន្តរជាតិភាពចម្រុះគឺមានតម្លៃណាស់។

សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈ៖
 • កីឡា៖ បាល់ទាត់អាមេរិច បាល់បេហ្ស៍ប័ល និងបាល់បោះ
 • ពីធីជំលៀងនៅវិទ្យាល័យដូចជា Homecoming និង Prom
 • គ្រួសារចិញ្ចឹមចម្រុះដោយមានគ្រប់ជាតិសាសន៍
 • កន្លែងល្បីៗដូចជា Grand Canyon, Mount Rushmore, Statue of Liberty, Times Square and Disney World
 • ឧត្តមភាពសិក្សា និងការទទួលស្គាល់ជាសកល៖ សិស្សវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិក អាចរៀបចំកាលវិភាគដោយខ្លួនឯងបាន។ ពួកគេអាចជ្រើសរើសថ្នាក់និងជម្រើសមុខវិជ្ជាដែលសមស្របទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ។ ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យជាង ៤០០០ នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក មានសាកលវិទ្យាល័យធំៗ និងល្បីៗមួយចំនួននៅលើពិភពលោក។ សាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យផ្តល់ជូននូវគ្រប់កម្រិត និងមុខជំនាញជាច្រើន។
 • វប្បធម៌អាមេរិក និងជីវិតនៅសាលារៀន៖ សិស្សមានជម្រើសជាច្រើនក្នុងការបង្កើតមិត្តភក្តិ ហើយរីករាយនឹងជីវិតនៅសាលារៀនដូចជាចូលរួមក្លឹប ម៉ោងកីឡាជាដើម។
 • ភាពចម្រុះ និងភាពខុសគ្នា៖ សហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ជូននូវភាពចម្រុះដោយមានវប្បធម៌ពី គ្រប់ជាតិសាសន៏។ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមហាវិទ្យាល័យ និងជម្រើសមុខជំនាញជាច្រើន ដើម្បីនិស្សិតក្នុងការជ្រើសរើស (មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍រយៈពេល2​ឆ្នាំ និងមហាវិទ្យាល័យរយៈពេល4ឆ្នាំ) ។ សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលនៃការរួមបញ្ជូលគ្នារវាងមនុស្សនិងវប្បធម៌ជាច្រើន។

ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអាចជាដំណាក់កាលស្មុគស្មាញនិងពិបាក ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទេ​​ អាយស៊ីអុីអេស (ខេមបូឌា) អាចណែនាំអ្នកតាមដំណាក់កាលទាំងអស់។ វគ្គសិក្សា និងប្រភេទសាលាដែលអ្នកគ្រោងនឹងចូលរៀននឹងកំណត់ថា តើអ្នកនឹងត្រូវការប្រភេទទិដ្ឋាការមួយណា។

ទិដ្ឋាការសម្រាប់សិស្សមានចំនួនបីប្រភេទផ្សេងគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក៖

 • F1 ទិដ្ឋាការសិស្ស៖ សំរាប់សិស្សដែលកំពុងសិក្សាកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស។ វាគឺជាទម្រង់ទូទៅបំផុតនៃទិដ្ឋាការសម្រាប់សិស្សអន្តរជាតិទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
 • J1ទិដ្ឋាការសម្រាប់សិស្សផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា៖ សម្រាប់សិស្សដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូររួមមានការសិក្សានៅវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យ
 • M1ទិដ្ឋាការសិស្ស ៖ សម្រាប់សិស្សដែលកំពុងសិក្សានៅសាលាវិជ្ជាជីវៈ

 

តម្រូវការសម្រាប់ការស្នើសុំទិដ្ឋាការ 

 • លិខិតឆ្លងដែនដែលនៅមានសពុលភាព
 • ពាក្យសុំសម្រាប់ការស្នើសុំទិដ្ឋាការ និងថ្លៃសេវាពាក្យសុំ
 • ការបញ្ជាក់នៃសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ
 • រូបថតទំហំប៉ុនរូបថតក្នុងលិខិតឆ្លងដែនមានពណ៌
 • ឯកសារ I-20 (លិខិតទទួលចូលរៀនពីសាលា)

សូមកត់សម្គាល់ថាទាំងនេះគឺជាតម្រូវការមូលដ្ឋាន អ្នកអាចនិយាយជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់ អាយស៊ីអុីអេស(ខេមបូឌា)សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃឯកសារដែលត្រូវការសម្រាប់ការស្នើសុំទិដ្ឋាការ។​ ទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ​ 077 811 777, 098 686 901.